Hidrokontrol doo NišUpravljanjeVlasnik1 Hidrokontrol doo NišRukovođenjeGeneralni direktor 2 Menadžment kvalitetomPredstavnik rukovodstva za kvalitet 3 Komercijalno-finansijski procesi 4 Marketing Finansije i knjigovodstvo Komercijala (prodajanabavka, uskladištenje) Pravno-administrativniposlovi Projektovanje Priprema i planiranje-tehnologija rada- Nadzor Razvojni i informatičkiprocesi Procesi montaže Održavanje sredstava rada Proizvodni procesi Inženjering procesi 5 Tehničko-tehnološki procesi 6 ŠEMA ORGANIZACIONE STRUKTURE HIDROKONTROL DOO NIŠ Hidrokontrol doo NišManagementOwner 1 Hidrokontrol doo NišManagementGeneral director 2 Quality managementQuality representative 3 Commercial-finance processes 4 Marketing Finance and managment Comercial (sales,purchase, storage) Administrative works Designing Preparation and planning Supervising Develompent and IT Assembly processes Maintenance of workequipment Production processes Engineering processes 5 Technical and technological processes 6 ORGANISATION CHART HIDROKONTROL DOO NIS